menu

volley.staszic

Regulamin
§ 1. ORGANIZATORZY
Jacek Banasik
Paweł Białoszewski
Małgorzata Lann vel Lace
Michał Rokita <siatkowka[at]mrokita.pl>

§ 2. SĘDZIOWIE
Nie ma specjalnie wybranych sędziów, zespoły same rozstrzygają sporne sytuacje.

§ 3. REJESTRACJA ZESPOŁÓW
Zespoły można zgłaszać przez formularz dostępny na stronie internetowej zawodów do dnia 21 marca 2017 r.
Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU
1. W zawodach mogą brać udział tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 82.
2. Obowiązują składy 3-osobowe mieszane (1M + 2K lub 2M + 1K) z dowolną liczbą zawodników rezerwowych.

§ 5. PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Zawody trwają cztery miesiące, podczas których odbędą się cztery turnieje, po jednym w miesiącu.
Każdy turniej odbywa się na dwóch salach gimnastycznych w budynku szkoły. Harmonogram rozgrywek jest ustalany bezpośrednio przed turniejem w sali Liceum.
2. Każdy mecz trwa 10 minut i jest rozgrywany na połowie boiska równolegle z innym.
3. Za wygrany mecz otrzymuje się punkty przewagi nad drugim zespołem, za przegrany - traci.
Przykładowo, gdy drużyna A wygra z drużyną B 21:10, drużyna A otrzymuje 11 punktów, drużyna B traci 11 punktów.
4. Sposób rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu rejestracji. Jeśli zgłosi się mniej niż 8 zespołów, będziemy grać każdy z każdym, w przeciwnym wypadku systemem grupowym.
5. Punkty w ogólnym rankingu są sumą punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
6. Jeśli zespół nie stawi się na turnieju nie otrzyma żadnych punktów.
7. Ranking ogólny oraz wyniki turniejów będą dostępne na stronie internetowej zawodów.

§ 6. TERMINARZ
1. Rejestracja: do 21.3.2017
2. Turniej „marcowy” - 25.3.2017
3. Turniej „kwietniowy” - 22.4.2017
4. Turniej „majowy” - 27.5.2017
5. Turniej „czerwcowy” - 10.6.2017

§ 7. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią
2. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry czy niesportowego zachowania Organizator zawodów w porozumieniu z Sędzią zawodów ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika / drużyny z rozgrywek.
3. Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją regulaminu zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez organizatora w celach związanych z zawodami.

Terminarz

  • Turniej "marcowy" - 25 marca 2017
  • Turniej "kwietniowy" - 22 kwietnia 2017
  • Turniej "majowy" - 27 maja 2017
  • Turniej "czerwcowy" - 10 czerwca 2017